CÁC DỰ ÁN


Các hệ thống xử lý chất thải y tế của GIENT đang hoạt động thành công trên khắp thế giới. Dưới đây xin liệt kê ra một số dự án tiêu biểu.